Setkání skanzenistů v Přibyslavi.

15. září proběhlo tradiční setkání skanzenistů v Přibyslavi.
autor: starosta sboru