Výstava při setkání sběratelů hasičské techniky Přibyslav.

31. března se konalo v Přibyslavi tradiční setkání sběratelů hasičských nesmyslů. Zde jsme dostali nabídku na instalaci expozice vývoje izolační dýchací techniky na našem území. Během následujících tří týdnů jsme dali tak nějak dohromady co by na ní mělo být a 24. dubna jsme ji nainstalovali.
autor: starosta sboru