Zkouška elektrocentrály.

27. února proběhlo v Blansku poučování o tom, kterak plniti pytle na hráze proti vodě, kterých Blansko údajně koupilo 7000 kusů. Startování nově koupené elektrocentrály apod.
autor: starosta sboru