Okrsková soutěž na Obůrce.

11. května proběhla na Obůrce okrsková soutěž. Vlastního soutěžení jsme se nezúčastnili, ale alespoň jsme naváželi vodu na požární útok.
autor: starosta sboru