Nácvik používání hasicích přístrojů.

Vzhledem k tomu, že většina našich členů postrádala praktické návyky s použitím různých hasicích přístrojů a představu o účinnosti různých druhů hasiv, uspořádali jsme 11. 10. 02 praktické cvičení, na kterém si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet, že i minimaxem se dá ledasco zvládnout, když hasič ví jak na to. Společně s námi nacvičovali zdolávání zhoubného živlu i kamarádi ze Soběšic. Díky pochopení několika našich příznivců, kteří se živí servisem hasicích přístrojů, jsme získali vyřazené přístroje všech možných druhů a velikostí, které posloužily k těmto našim hrátkám. Tímto děkujeme panu Jurnečkovi z Blanska a panu Škodovi z firmy HASKO z Brna za jejich ochotu přispět ke zvyšování odborné úrovně dobrovolných hasičů.
autor: starosta sboru