Oheň ve sklepě - Klepačov.

21. května pozdě večer došlo k zahoření ve sklepě jednoho našeho spoluobčana. Naštěstí shořel jen nepořádek okolo kotle ve sklepě.
autor: starosta sboru