Provedli jsme pročištění stromů v zátočinách.

Za pomoci motorové řetězové pily jsme prořezali stromy a keře v zátočinách.
autor: starosta sboru