Členové sboru opravili cestu před zbrojnicí

Provedli jsme zasypání vzniklých děr na příjezdové cestě k hasičské zbrojnici.

Děkujeme městu Blansku za dodaný materiál na zasypání a Tomášovi Hanákovi za "uježdění".

autor: starosta sboru