Velice vydařený den

Ráno jsme se vydali na cvičení do požární štoly v Dolní rožínce. Spolu s námi se zúčastnili sbory z Olešnice a Lysic.
Po ukončení výcviku jsme se přesunuli na zimní stadion v Blansku, kde jsme prováděli požární dozor koncertu sboru Rastislav.
autor: starosta sboru