Oslavy 90. výročí založení Hasičského sboru na Klepačově.

23. června proběhly v Blansku - Klepačově oslavy 90. výročí založení místního hasičského sboru. Byly zahájeny ve 13 hodin relací v místním rozhlase, ve které byla připomenuta historie sboru od jeho založení do současnosti. Hlavní část oslav se uskutečnila na místním hřišti, kde byly předvedeny ukázky historické i moderní hasičské techniky a práce záchranářů z báňské záchranné služby a záchranné brigády kynologů. Přes nepříznivé počasí se oslavy setkaly s velkým zájmem domácích i přespolních a zejména dětí, které se při některých ukázkách aktivně zapojily do programu tak, že se po jeho skončení musely přesunout pod sprchu.

Součástí oslav bylo i ocenění mnohaleté práce zasloužilých členů sboru paní Boženy Trávníčkové a pánů Rudolfa Gottwalda, Stanislava Kolmačky, Miroslava Machače a Roberta Syrového. 

V druhé části odpoledne a večer hrála k tanci a poslechu hudební skupina Netopýr. Pro mnohé skalní příznivce hasičstva oslavy skončily v ranních hodinách. Za přípravu a uskutečnění zajímavé akce si zaslouží poděkování družstvo Sboru dobrovolných hasičů na Klepačově v čele s velitelem Petrem Trojanem i další členové sboru. Poděkování patří také SDH Olomučany za zapůjčení technického vybavení, SDH Obůrka za předvedení historické techniky a SDH Adamov, Vranov a Petrovice za předvedení moderní techniky. Za velmi zajímavé předvedení záchranářské činnosti je třeba poděkovat členům Záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje a Báňské záchranné služby z Dolní Rožínky.
autor: starosta sboru