Jako každý rok jsme pořádali sběr šrotu.

Letos se podařilo nashromáždit přes 8 tun železného šrotu. Všem děkujeme!
autor: starosta sboru