Po druhé v tomto týdnu nám byl hlášen požár trávy.

Tentokrát se jednalo o požár louky o rozloze cca 50x200 metrů. Spolu s jednotkami z PS Blansko a SDH Rájec jsme prováděli dohašování lokálních ohnisek. Jednotka SDH Jedovnice nedorazila, pro závadu na cisterně.
Při požáru bylo zjištěno, že z žádného hydrantu na Klepačově, není možné napustit cisternu vodou, protože nemá dostatečnou vydatnost. Byla zřízena kyvadlová doprava vody z hydrantu v Blansku.
Po uhašení byla naše jednotka ponechána 6 hodin na místě jako preventivní dozor. Příčina požáru byla neopatrnost při vypalování trávy.
autor: starosta sboru