Cvičná štola - Dolní Rožínka.

Účast: SDH Olešnice, Lysice.
autor: starosta sboru