Cvičná požární štola - Dolní Rožínka.

25. května proběhl opět výcvik v požární štole, a 2. června v dýmnici.
autor: starosta sboru