Výcvik psovodů

Výcvik byl zaměřen na používání jednolanové techniky k záchraně osob, přemisťování a záchraně sebe i psa na místě katastrofy. Toto cvičení jako i řada dalších probíhaly na polygonu Hrušák, který jistě znají ti kdo v Bučovicích absolvovali vojenskou službu. Nácvik vyprošťování osob při havárii. Jak zničit autobus... .
autor: starosta sboru